Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Рентабельність збиткового птахівничого підприємства у період 2009—2010 рр. (Середньостатистичні дані по Україні)

Проведено статистичні дослідження що до рентабельності виробництва продукції птахівництва серед збиткових птахівничих підприємств України. Визначений рейтинг рентабельності за видами продукції.

Рентабельність збиткового птахівничого підприємста
За результатами аналізу рентабельності збиткових підприємств видно, що виробництво м’яса та харчових яєць с-г птиці є збитковим внаслідок високої собівартості та низьких цін на продукцію. Левову частку собівартості складають корми (60-75%) та енергоносії (9-15 %).

Низька купівельна спроможність населення та державне регулювання цін не дозволяє збільшувати ціну на яйця птиці та м’ясо. Крім того, на ціну впливає демпінгова політика деяких підприємств, що мають достатньо великий капітал. Їхня мета – усунути конкурентів з ринку, щоб в майбутньому заволодіти ринком та потужностями збанкрутілих підприємств.

Напружена робота в складних економічних умовах протягом останніх років, недостатність коштів та необхідність їх економити привели до зносу приміщень та обладнання. Результатом чого є неефективне збиткове виробництво.

Використовуване обладнання, застаріле морально і фізично зношене, не дозволяє організувати виробництво продукції, яка б відповідала світовим стандартам якості.

Для покращення ситуації, підвищення рентабельності власного виробництва, діючим сільськогосподарським підприємствам вкрай потрібні власні цехи по переробці м’ясної і яєчної продукції та власна мережа її реалізації.

Для зниження собівартості продукції птахівництва доцільно організовувати високоефективні сільськогосподарські підприємства повного циклу з рослинництвом та тваринництвом. Це дасть можливість, з одного боку – здешевити корми (за рахунок власної кормової бази), з іншого боку – зменшити витрати на добрива для рослинництва.

Для здійснення вище сказаного потрібні значні інвестиції для модернізації виробництва. Недосконала державна політика кредитування сільськогосподарських підприємств приводить їх до накопичення боргів, і як наслідок до судових позовів й банкрутства. Така політика має значні негативні соціальні наслідки в сільській місцевості як безробіття, зубожіння та міграція населення до міст, негативні демографічні тенденції.

Вихід з даної ситуації лежить в науково обґрунтованому комплексному вирішення низки пов’язаних між собою питань на державному рівні з урахуванням інтересів власних виробників. Пріоритетними завданнями науки на сучасному етапі розвитку України є формування таких коротко та довго строкових стратегій, при яких країна могла б інтегруватись в Европейське товариство з мінімальними втратами.

Тому, потрібно проаналізувати власні внутрішні резерви і зовнішні можливості, усунути власні недоліки та оцінити потенційні внутрішні й зовнішні ризики, врахувати власний досвід й досвід інших. Вирішальним кроком є порозуміння науковців, політиків, законотворців, банкірів.
Дослідження продовжуються…

Іщенко Ю.Б., н.с. відділу маркетингу Інституту птахівництва НААН


Використння статі без звернення на сайт-джерело www.meta.avian.ho.ua- забороняється.

Обмін кнопками

Добавити кнопку на свій сайт

<a href=”http://market.avianua.com” title=”Маркетинг птахівництва України ”> Poultry Market</a>

А знаете птицеводы, что же такое ловля судака на джиг, видеоматериалы и интересные статьи на сайте рыбалка на урале