Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Структура та правила оформлення звітів у сфері науки

Цей стандарт застосовують науково-дослідні, проектні, конструкторські організації, навчальні заклади, науково-виробничі та виробничі підприємства й інші організації усіх форм власності. Він може бути застосований в інших сферах наукової діяльності: оформлення дисертацій, річних звітів різного спрямування, посібників, підручників тощо.


ЗМІСТ

 

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Вимоги до порядку викладення матеріалу звіту

3.1 Структура звіту

3.2 Вступна частина

3.3 Основна частина

3.4 Додатки

3.5 Матеріал у кінці звіту

3.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту

4 Вимоги до структурних елементів вступної частини

4.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

4.2 Титульний аркуш

4.3 Список авторів

4.4 Реферат

4.5 Зміст

4.6 Переліки скорочень та умовних позначень

4.7 Передмова

5 Вимоги до структурних елементів основної частини

5.1 Вступ

5.2 Суть звіту

5.3 Висновки

5.4 Рекомендації

5.5 Перелік посилань

6 Вимоги до додатків

6.1 Призначення додатків

6.2 Типи додатків

7 Вимоги до матеріалу в кінці звіту

8 Правила оформлення звіту

8.1 Загальні вимоги

8.2 Нумерація томів (книг) і частин

8.3 Нумерація сторінок звіту

8.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

8.5 Рисунки

8.6 Таблиці

8.7 Переліки

8.8 Примітки

8.9 Виноски

8.10 Формули та рівняння

8.11 Посилання

8.12 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

8.13 Титульний аркуш

8.14 Список авторів

8.15 Переліки скорочень та умовних позначень

8.16 Додатки

8.17 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)

Додаток А Приклад подання реферату на звіт про НДР

Додаток Б Приклад «Змісту»

Додаток В Приклади оформлення титульних аркушів

Додаток Г Приклад оформлення списку авторів звіту про НДР

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український інститут науково-технічної і економічної інформації; ТК 144 “Інформація і документація”

РОЗРОБНИКИ: В. Земцева; Ю. Поліщук, канд. фіз.-мат. наук; Р. Санченко, канд. техн. наук; Л. Шрамко; А. Ямчук (науковий керівник)

2 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3008–95


Цей національний стандарт розроблений на заміну стандарту ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Необхідність перегляду стандарту обумовлена:

 • прийняттям законів України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» та «Про стандартизацію»;
 • наданням чинності нової редакції комплексу основоположних стандартів національної стандартизації серії ДСТУ 1;
 • введенням у дію нових правил побудови, викладання, оформлення та змісту нормативних документів, включаючи національні стандарти;
 • необхідністю гармонізації вимог до однотипних структурних елементів текстових документів, застандартизованих іншими національними і міждержавними стандартами.

При підготовці стандарту враховані пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до ДСТУ 3008-95, висловлені користувачами стандарту – фахівцями у сфері науки і техніки.


 

Інформація і документація

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура та правила оформлення

Информация и документация

ОТЧЕТЫ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Структура и правила оформления

Information and documentation

SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORTS

Structure and rules of putting into official form

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

One Response to Структура та правила оформлення звітів у сфері науки

 • Підготовка наукових звітів says:

  Є питання, щодо внесення коду завдання до таблиць, малюнків, формул. З 2012 р. у нас з'явилась вимога вносити цей код до номерів розділів і підрозділів (раніше цього не було).


  Наприклад:

  ЗМІСТ

  26.01.06.02.П.1 ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  26.01.06.02.П.1.1 Мета і програма НДР

  26.01.06.02.П.1.2 Матеріал і методики досліджень

  А є ще й такий підпункт 26.01.06.02.П.1.2.1.2.2

  Рисунок 26.01.06.02.П.1 Діаграма Парето* для виконання заходів трансферу інновацій згідго плану маркетингу

  *Діаграма Парето


  Так весь текст звіту "забитий" цими кодами й представлена у звіті інформація важко сприймається –  "рябить".

  Виникають питання

  1. Де ці вимого прописані, адже в ДСТУ їх немає? Якщо ці вимоги є власною ініціативою, яку хтось колись проявив для зручності ідентивфікації звітів у загальній підшивці наукових робіт, то чи можливо переглянути ці вимоги у бік спрощення.

  2. В чому така необхідність вводити такі вимоги ще й до нумерації розділів і підрозділів?

  3. З ким ці питання вирішуються?

  Кращим рішенням буде якщо код завдання писати на кожній сторінці зліва у верхньому колонтитулі, а зправа буде номер сторінки. Тоді не потрібно буде дописувати код завдання у номера малюнків, таблиць, формул, розділів і підрозділів.

  Яка Ваша думка з цього приводу?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)